Упис детета у први разред основне школе

 

Има ли за породицу веће среће,
него кад првак у школу креће?
Кад почне прва слова да сриче,
и из Буквара чита приче.
Све то и друго, учи у школи,
па како да је онда не воли?
Стрпајте у торбу књиге и снове,
и играчке, школа вас зове.
 
Милорад Кнежевић
наставник српског језика у
ОШ Влада Аксентијевић

 

Обавештавамо Вас да редован упис у први разред за школску 2017/2018. годину почиње 1. априла 2017. године и траје до 31. маја 2017. године. Пријављивање будућих ученика који територијално не припадају нашој школи врши се, уз молбу за упис, од првог до двадесетог фебруара . Молба коју родитељ лично предаје секретаријату школе, треба да садржи разлог због кога желите да упишете дете у нашу школу, основне податке о детету, име и презиме, адресу и контакт телефон родитеља.

Ове године у први разред се уписују сва деца рођена од 1.3.2010. до краја фебруара 2011. године. Родитељи су у обавези да своје дете упишу у први разред и омогуће му услове за основно школовање. 

Родитељи ће приликом пријављивања детета за упис, код секретара школе заказати и тестирање код школског психолога.

Приликом пријављивања за тестирање, у секретаријату школе предају се следећа документа:

- извод из Матичне књиге рођених;
- копија пријаве места боравкa;
- потврда од лекара из Дома здрављa (извештај и налаз лекара о извршеним специјалистичким прегледима);
- потврда о завршеном предшколском програму. Ова последња потврда може бити предата и накнадно, када дете заврши предшколски програм.

Дете је уписано у први разред када родитељи предају тражена документа секретару школе.

Пријава се врши код секретара школе, сваког радног дана од 8 до 15 часова, или код психолога од 15 до 18 часова уторком и четвртком.

Да би се прибавила потврда од лекара која се предаје у школи, родитељ треба своје дете да одведе у Дечији диспанзер Дома здравља ради обављања свих потребних специјалистичких прегледа за упис у први разред.

Нашу школу карактерише:
- Квалитетна настава која омогућава добру пролазност осмака у жељене школе и задржавање успеха у средњој школи. Више година уназад, наши ученици константно постижу најбољи успех на општини на Завршном испиту.
-Приликом оцењивања квалитета рада школа, добили смо највишу оцену коју има само 14% школа у Србији.
-Од школске 2012,13. године, сви ученици од првог до четвртог разреда похађају наставу пре подне, а после подне је организован продужени боравак који пружа могућност да деца остану у школи по потреби до 17.30. Поред израде домаћих задатака и слободиних активности деце у току продуженог боравка одржавају се секције.

-Боравком су обухваћени учебици од првог до четвртог разреда.
- У нашој школи постоји висок ниво безбедности ученика и осмишљене превентивне активности.
- Добро организоване ваннаставне активности и висока обухваћеност деце различитим секцијама и културним активностима (драмска, фолклорна, шаховска, секција већ од првог разреда)
-Енглсеки језик од првог разреда.
- Немачки језик од петог разреда.
- Факултативна настава кинеског језика
- Настава информатике од петог разреда

За све додатне информације можете се јавити секретару школе на телефон 2762-261 сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова или психологу на тел. 2763-532, понедељком, средом и петком од 8 до 14.00 и уторком и четвртком од 14.00 до 18.00.