Вести за ученике V/1

Распоред писаних провера знања у школској 2011,12. години

 предмет врста провере знања
 датум одржавања
 српски језик
 други писмени задатак
 друга недеља децембра 2011.
 српски јеик
 трећи писмени задатак
трећа недеља марта 2012.
 срски језик
 четврти писмени задатак
 четврта недеља маја 2011.
 математика  други писмени задатак
 23.12.2011.
 математика контролна вежба
трећа недеља фебруара 2012.
 математика  трећи писмени задатак  трећа недеља марта 2012.
 математика  контролна вежба
трећа недеља априла 2012
 математика  четврти писмени задатак
трећа недеља маја 2012.
 енглески језик
 први писмени заддатак
 9.12.2011.
 енглески језик
 контролна вежба
 друга недеља фебруара 2012.
 енглески језик
 други писмени задатак
 друга недеља маја
 немачки језик
 први писмени задатак
 четврта недеља марта
 немачки језик
 контролна вежба
 четврта недеља фебруара
 немачки језик
 контролна вежба
 прва недеља маја